خرید|مقاله انگلیسی با ترجمه قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید|

مقاله انگلیسی با ترجمه,ترجمه,مقاله مدیریت,انطباق سازمانی,طراحی و تولیدات جدید,قابلیت بازاریابی,پایان نامهمقاله انگلیسی با ترجمه قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید|50055481|ipr42079181|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله انگلیسی با ترجمه قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

Marketing capability, organizational adaptation and new product


development performance


قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید


چکیده

محققان یک مدل تعدیل میانجی گری شده را پیشنهاد می کنند که قابلیت بازاریابی را از دیدگاه خارجی – داخلی، کاوش و بهره برداری مکانیزم انطباق سازمانی، فاکتورهای ساختاری سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید، مرتبط می کند. این مدل با استفاده از داده های نظرسنجی از آمریکا و چین، بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که قابلیت بازاریابی به طور مثبت مرتبط با عملکرد NPD می باشد. علاوه بر این بهره برداری و کاوش، رابطه مثبت بین قابلیت بازاریابی و عملکرد NPD را میانجی گری می کند. علاوه بر این ساختار مبنی بر مشتریان، غیر متمرکز سازی و یکپارچگی بین کارکردی به طور مثبت رابطه بین قابلیت بازاریابی و عملکرد NPD را تعدیل می کند. نتایج نشان می دهد که قابلیت بازاریابی برای شرکت به منظور انطباق با تغییرات خارجی اهمیت دارد. که در آن شرکت فاکتورهای ساختاری سازمانی را با شرایط قابلیت بازاریابی برای بهره برداری و کاوش در نوآوری کالا، منطبق می سازد.مطالب دیگر:
جوشکاری فولادجوندگان و راه های کنترل آنهاجوندگان و راههای کنترل آنهاجهانی شدن اسلامجهانی شدن فرهنگ و واکنش های فرهنگیجهانی شدن و شهر جان رناي شورت يونگ هيون كيمجهانی شدنجهاني شدن و توسعهجی آر افچاپگر سه بعدیچاپلوسي تملقیچارت سازمانی و سند شرح وظايفچارچوب برنامه های چهارساله معاونت درمانچارچوب بهنجار آموزش اخلاق رایاسپهری شالوده‏ای پویا برای طرح درس دانشگاهی آموزش آداب فناوری اطلاعات فاچارچوب معلمیچاقی کودکان و نوجوانانچالش ها و چشم اندازهاي امنيت راه و ترافيك كشورچالش ها و راهکارها در احیاء بافت های فرسودهچالش های مدیریتی استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریتچالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسیچالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي و يادگيري تعادل‌هاي شيمياييچالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي يادگيري تعادل‌هاي شيمياييچالش‌های ارزش گذاری فناوری در ایرانچالشهای حسابرسی مالیاتی