خرید|پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی مدرسه با روایی و پایایی|

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و تارتر,پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی,پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس,پرسشنامه استاندارد شده سلامت سازمانیپرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی مدرسه با روایی و پایایی|42082419|ipr42079181|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی مدرسه با روایی و پایایی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی مدرسه یا 3 سطح و 7 بعد با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 44 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات7حجم20/729 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی مدرسه یا 3 سطح و 7 بعد با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 44 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx

تفسیر پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه استاندارد شده سلامت سازمانی در کل دارای 44 سوال بود. پرسشنامه سلامت سازمانی دارای سه سطح نهادی، اداری و فنی بود. این پرسشنامه دارای هفت بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی بود. که بعد یگانگی نهادی مربوط به سطح نهادی بود. ابعاد نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی و پشتیبانی منابع مربط به سطح اداری و ابعاد روحیه و تاکید علمی مربوط به سطح فنی بود.

جدول شماره 3-1: ابعاد پرسشنامه سلامت سازمانی

سطوح ابعاد تعداد سوالات
نهادی یگانگی نهادی 7
اداری نفوذ مدیر 5
ملاحظه گری 5
ساخت دهی 5
پشتیبانی منابع 5
فنی روحیه 9
تاکید علمی 8

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد شده سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی پرسشنامه استاندارد شده ای است که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه مذكور به دليل مبتني بودن بر نظريه سلامت سازماني مدارس (هوي و فيلدمن ، 1987 و1999) از يك طرف و نظريه سيستم اجتماعي تالكوت پارسونز (1967) از طرف ديگر و استفاده آن در تحقيقات داخلي (عباس زاده و آقاسي كرماني 1386 ، اسكندري 1378 ، طاهري 1381، عطايي 1367 ، منصوري 1376 ، نادري بلداجي 1381 و ....) و تحقيقات خارجي (ليو 1994 ،تاتر ، هوي ، فانتر 1998 و 1992 ، هوي و تانتر 1989 ، تارفر و هوي 1995 و......) از روايي محتوايي برخوردار است.

مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه در حد بسیار عالی 90/0 گزارش شده است(سلیمانی، 1388، علاقه بند، 1378، هوی و میسکل، 2005). روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری شغلی در پژوهش فراهانی (1391) سنجیده شد و مقدار آلفای کرونباخ 73/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه خشنودی شغلی توسط کندال و هیولین (1989)کوک و همکاران، شکرکم و ارشدی(1369)، موسوی (1377) و رضایی (1377) سنجیده و مورد تایید قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه مقدار 85/0 گزارش شده است(غنی،1373). در اين پژوهش نيز قبل از اجرا روایی محتوایی این پرسشنامه ها به تأييد تعدادي از متخصصان رسيده است و همچنین مقدار الفای کرونباخ این پرسشنامه در پرسشنامه سلامت سازمانی (82/0=α)، بنابراین روایی و پایایی این پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.


"

مطالب دیگر:
دانلود مقاله اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180msتحلیل خطی و غیر خطی دینامیک سازه های فضاکار تحت اثر بارگذاریهای لرزه ایبررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آنموقعیت یابی کاربرسیار با استفاده از RSS در محیطهای ناسازگارمسیریابی و پروتکل های دسترسی به رسانه در شبکه های حسگر بیسیماستفاده از فیلترهای ذره ای برای ردیابی هدف در شبکه های بیسیم با رویکرد مشارکتیبررسی پروتکلهای مسیریابی پویا در شبکه های حسگر بیسیمتاثیرات سازمانی بر یک پروژه و حوزه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOKموقعیت یابی مبتنی بر RSS در شبکه های سلولیارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانیمفهوم و ماهیت خلاقیت و بررسی عوامل تاثیر گذار بر نوشتن خلاقمدیریت زباله های شهری و فرآیند بهینه سازی آنبررسی نحوه محاسبه انرژی مصرفی گره در WSN و ارائه الگوریتمی برای تعیین مناسب سرگروه شدن گرهارائه یک پروتکل بهینه دسترسی به رسانه برای شبکه های حسگر بی سیم و بررسی بازدهی آنعوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنیاصول تمرینی برای کوهنوردیبررسی مقایسه ای ویژگیهای مدیران آموزشیبهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH و LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیمنحوه مدیریت پسماند و فرآوری تصفیه بازیافت روغنرابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزانبانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایرانواکاوی و ارزیابی اجرای سیستم نتبررسی عوامل موثر در ساختن یک استخر پرورش ماهیجرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهكارهای موثر برای پیشگیرینقش زن در جامعه اندلس با تاکید بر شعر و ادبیات